Ceny poskytované péče

Ceny jednotlivých zákroků závisejí na časové náročnosti, na použitých materiálech a jejich množství. Obecně se ceny řídí tzv. cenovou kalkulací, která zohledňuje celou řadu nákladových složek včetně používaných technologií a vybavení. Ceny jsou vždy sděleny na požádání, případně během konzultace o plánovaném postupu léčby.

Pojištěncům smluvních pojišťoven jsou některé druhy stomatologické péče částečně nebo plně hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění. Z pohledu úhrad je důležité rozdělení poskytované péče na výkony a výrobky (protetické práce).

Výkony se dělí na:

  •  standardní péči, kterou plně hradí pojišťovna a pacient nedoplácí (např. dvě preventivní prohlídky ročně),
  • nadstandardní péči, kterou v plném rozsahu platí pacient.

Při zhotovení výrobku (protetické práce) lékař spolupracuje se zubní laboratoří.

Výrobky se dělí na:

  • základní, které jsou plně hrazené ze zdravotního pojištění (např. celková náhrada jednou za tři roky nebo celokovová korunka z náhradního kovu stříbrné barvy jednou za pět let na stejný zub),
  • částečně hrazené, na které pacient doplácí rozdíl mezi celkovou cenou a částkou, kterou uhradí pojišťovna (např. pryskyřicí nebo keramikou fasetované korunky, částečné snímatelné náhrady atd.),
  • nehrazené ze zdravotního pojištění, které pacient platí v plné výši.